• Απεξάρθρωση ισχίου
  • Απεξάρθρωση ισχίου
  • Απεξάρθρωση ισχίου
  • Απεξάρθρωση ισχίου

Απεξάρθρωση ισχίου

Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις δημιουργείται ένα τεχνητό μέλος λειτουργικότατο και άρτιο εμφανισιακά. Σε περιπτώσεις ενεργητικών ασθενών έχουμε την δυνατότητα να τοποθετήσουμε γόνατα και πέλματα δυναμικά.