• Ορθώσεις

Ορθώσεις

Στις κατασκευές ορθώσεων υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τους από τους τεχνίτες μας με υλικά άριστης ποιότητας και ανθεκτικότητας. Επίσης υπάρχουν και έτοιμες ορθώσεις από επώνυμους οίκους του εξωτερικού, τους οποίους τους διαμορφώνουμε αναλόγως των αναγκών του ασθενή.

Η Εταιρεία μας καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν.

Η Μεγάλη ποικιλία ορθοπεδικών ειδών και βοηθημάτων υπάρχει στο κατάστημα μας στη διάθεση όλων των πελατών που μας επισκέπτονται.

Η πολυετής εμπειρία των τεχνιτών μας είναι η εγγύηση των άριστων αποτελεσμάτων της εργασίας μας. Παρέχουμε άριστη πληροφόρηση σε όλους όσους μας επισκέπτονται χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.