• Απεξάρθρωσης ώμου - βραχιονίου

Απεξάρθρωσης ώμου - βραχιονίου

Το DYNAMICARM είναι μια πρόθεση άνω άκρων Η οποία εφαρμόζεται σε ασθενείς με ακρωτηριασμό άνω αγκώνα. Η λειτουργία του γίνεται με την ίδια τεχνολογία που εφαρμόζεται και στις μυοηλεκτρικές προθέσεις. Έχουμε μια πλήρης μυοηλεκτρική πρόθεση άνω άκρου. Το DYNAMIC ARM συνδυάζεται με όλες τις παλάμες της Otto bock. Η κίνηση που υπάρχει είναι κίνηση αγκώνας, πρηνισμός – υπτιασμός και κίνηση δακτύλων. Όλη η κατασκευή καλύπτεται από σιλικονούχο γάντι. Η κατασκευή του γίνεται μόνο από το ΚΕΝΤΡΟ από τον κ. Διονύσιο Παπαδάτο ο οποίος είναι αποκλειστικά πιστοποιημένος τεχνίτης.

Η τελική κατασκευή με την χρήση μόνο δυο μυοηλεκτρικων επαφών, που εφάπτονται στον δικέφαλο και στον τρικέφαλο, μας δίνουν όλο τον έλεγχο στο χέρι.

Έχουμε τον έλεγχο στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του αγκώνα στην ταχύτητα του αλλά και στο επίπεδο που θέλουμε να σταματήσει.

Ο αγκώνας μόλις σταματήσει να κινείται ασφαλίζει αυτόματα μέχρι να του δώσουμε εντολή κίνησης.

Η δύναμη ανύψωσης είναι έξι κιλών.

Επίσης έχουμε τον έλεγχο του καρπού αλλά και τον έλεγχο της παλάμης (άνοιγμα-κλείσιμο) και την ταχύτητα αυτής.

Όλη η κατασκευή τροφοδοτείται από μια και μόνο μπαταρία η οποία δίνει αυτονομία μιας μέρας και η φόρτιση της είναι απλή και ταχύτατη.

Τα επίπεδα θορύβου κατά την λειτουργία του είναι τα χαμηλότερα από οποιαδήποτε κατασκευή που υπάρχει. Ο αγκώνας κατά την διάρκεια της βάδισης έχει ελεύθερη κίνηση όπως και ο ανθρώπινος αγκώνας.

Όλη η κατασκευή μπορεί να ρυθμιστεί μέσω προγράμματος υπολογιστή χωρίς καλώδια (Bluetooth).

Η εφαρμογή της πρόθεσης μπορεί να γίνει από τον ασθενή πολύ απλά και εύκολα και μετά την εφαρμογή η πρόθεση απασφαλίζει μόνο από το κουμπί απασφάλισης και την κάνει έτσι πιο ασφαλής.

Το Dynamic Arm μέσω δόνησης αλλά και ήχων ειδοποιεί τον χρήστη για την κατάσταση της πρόθεσης.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Για τα πλέον εξελιγμένα μυοηλεκτρικά χέρια χρησιμοποιούμε Υπολογιστή που βοήθα τον τεχνίτη στην ρύθμιση του μέλους. Επιπλέον το σημαντικό είναι πως ο ασθενής έχει την μοναδική δυνατότητα να δει σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη το χέρι που έχει επιλέξει, αλλά και την πρόθεση να κινείται όπως το ορίζει ο ίδιος και να δοκιμάσει επί τόπου και οποίο άλλο τύπο παλάμης θελήσει. Το ίδιο πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα εκπαιδεύσεως του ασθενούς.